Depresjon

Depresjon

Er svært utbredt i befolkning, mellom  seks og 12 prosent har depresjon til enhverDepresjon tid ifølge folkehelseinstituttet. En typisk deprimert person vil kunne kjenne på tristhet, pessimisme, følelse av verdiløshet, lite energi, avflatethet og manglende gledesfølelse i hverdagen. Disse kan videre føre til at man kutter ut aktiviteter og gjøremål som tidligere har gitt glede eller energi. dermed blir man mer isolert og føler seg enda dårligere som gjør det enda vanskeligere å gå ut og endre på situasjonen. Dette blir en selvforsterkende negativ spiral.

 

Typer Depresjon

Det finnes en rekke typer: Depressiv episode fra mild til alvorlig; Tilbakevendende depressiv lidelse; Vedvarende affektive lidelser som Cyklotymi eller Dystymi. Cyklotymi består av ustabilitet med både mild depresjon og mild oppstemthet, mens dystymi er mer stabil ved at at man det meste av tiden er innenfor milde depressive symptomer.

Symptomer på Depresjon

Ingen opplever depresjon på den helt samme måten. Symptomer på depresjon kan være et depessivt stemningsleie, nedsatt interesse og manglende glede ved alle eller nesten alle aktiviteter, endring på appetitt, endring i søvnmønster, urolighet, vansker med å bevege seg, tiltaksløshet, tretthet eller tap av energi, en følelse av verdiløshet, ubesluttsomhet og vansker med å tenke, nummenhet, en følelse av meningsløshet eller tanker om å begå selvmord. Det viktigste å vite er at hjelpen er tilgjengelig. Hvis du eller noen av dine nærmeste sliter med depresjon vær så snill å ta kontakt eller kontakt en annen autorisert psykolog for å få hjelp.

Behandling For Depresjon

Det finnes en rekke behandlingsformer for depresjon og mange studier har blitt gjort på området. Dessverre har mange av disse studiene vært veldig selektive og luket ut de aller friskeste av de syke, som ofte blir friske av seg selv over gitt tid. Det finnes allikevel noen terapiretninger som ikke luker ut og som gjerne behandler såkalt behandlingsresistente klienter (klienter som har gått til mange terapeuter over flere år, men aldri blitt bra). En av disse behandlingene heter ISTDP, og har vist seg å være ekstremt effektiv. Du kan lese mer om effektiviteten av ISTDP ved å klikke her.