Lederutvikling

Lederutvikling

Hva er mest utfordrende med et problem; å kjenne til det eller å kjenne på det? Vi skal ikke hjelpe ledere løse sine problemer, men få tryggheten til å stå i problemet og løse det selv.

Utvikle trygge ledere

En av de viktigste oppgavene til en leder er å kommunisere. Lederen kan kommunisere skarpt og direkte, og for mange virke trygg. Mange ledere utvikler en viss hardhet for å takle vanskelige situasjoner og ikke la disse gå inn på seg. Denne hardheten medfører samtidig en frykt fordi bak fasaden av hardhet gjør man seg selv samtidig mer redd for hva som skulle skje om fasaden falt. Det oppstår en slags mur i relasjon til andre og det er denne muren vi mener bør rives slik at ledere kan være seg selv, vise menneskelige sider og få trygghet i å være seg selv slik at man går foran som et forbilde.

Vi tillbyr kurs, kombinert med grupper og individell oppfølging for å skape en indre styrke hos lederen som gjør han eller henne istand til å takle hva som helst av situasjoner som skulle oppstå.

Send epost til kontakt@viaconsensus.no hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker et tilbud tilpasset til deg og din bedrift sine behov.