Foredrag

Vi har erfaring med å utvikle samarbeidsferdigheter i tverrfaglige team og vi vet at gode samarbeidsferdigheter bidrar til gode prosjektresultater og økt trivsel.

Vi holder foredrag om temaer som vedrører menneskene i din bedrift med hensikt å øke bevisstheten rundt gruppeprosesser og samarbeid. Send epost til kontakt@viaconsensus.no hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker våre tjenester.