Vår Filosofi

Åpenhet

Vi ønsker å være åpne om vår filosofi og grunnprinsipper fordi vi har tro på at åpenhet vil være det beste middelet til utvikling – både for oss og våre klienter.

 

Filosofi

Vår filosofi er sentrert rundt mennesket som enkeltindivid og i samspill med andre. Det er vår overbevisning at vi mennesker har potensiale til å skape det ekstraordinære sammen bare vi blir gitt muligheten. Vi har fokus på vekstselve prosessen mellom mennesker, fordi det er her vi kan oppnå læring, utvikling og utvide vår emosjonelle kapasitet. Vi har tro på samarbeid mellom mennesker fordi det er gjennom disse prosessene at ekte kreativitet, produktivitet og samfunnsnyttig utvikling vil finne sted. Vi fokuserer ikke bare på lidelse og symptomer, men hvordan vi kan bli bedre mennesker gjennom emosjonell vekst. Med denne emosjonelle veksten følger også mestring av eget liv, livsglede og en glød etter å utfolde seg. Videre har også emosjonell vekst to essensielle bieffekter: 1) Identitet Individet får et tydeligere bilde av hvem man selv er ved å bli tryggere på egne følelser og reaksjoner og dermed tryggere i livet med andre. Ved at man blir tryggere på seg selv slutter man også å unngå seg selv gjennom selvbedrag og fasadespill. Resultat blir dermed en trygghet på hvem man er og en styrket selvfølelse. 2) Relasjon – Individet kan nå opptre i mer ekte, dype og meningsfulle relasjoner med andre fordi man i større grad opptrer mer ekte, dypt og meningsfullt med seg selv. Mangel på denne veksten fører til en stagnasjon på det emosjonelle planet og kan sees på som roten til svært mange lidelser og plager, psykiske som fysiske.