Våre Psykologer og Konsulenter

André Jerkås (Psykolog)

andre@viaconsensus.noBH3A9956

André Jerkås er utdannet psykolog cand. psychol. ved NTNU og jobber privat på fulltid. Han har tidligere arbeidet på Coperiosenteret, poliklinikk og på bedriftshelsetjeneste, i tverrfaglige team på St. Olavs Hospital Smertesenteret med Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag om kronisk smerte (HUNT) og på Levanger sykehus med yrkesrehabilitering. Han har erfaring med angst, depresjon, relasjonsvansker, personlighetsproblematikk, vansker med følelser, grensesetting, selvhevdelse og dårlig selvbilde, identitetsproblemer, selvmordstanker, stress og stressmestring, irritabel tykktarm (IBS), kronisk utmattelsessyndrom (CSF/ME) og traumer mm. Han har også erfaring med ulike typer personlighetsproblematikk. Andrés tilnærming har sine røtter i dynamisk terapi, psykoanalyse, emosjonsfokusert terapi, eksistensiell psykogterapi og intensiv korttidsdynamisk psykoterapi (ISTDP). I tillegg er han skolert i kognitiv terapi, kognitiv atferdsterapi (CBT) og metakognitiv terapi. Han har seks års erfaring som fasilitator og veileder i emnet Eksperter i team ved NTNU og har vært gruppeveileder i emnet klinisk praktikum ved NTNU. André har også erfaring som leder i selvutviklingsgrupper.

 

Reza Zarabi (Psykolog)

reza@viaconsensus.noReza Zarabi

Reza Zarabi er utdannet psykolog, cand. psychol. ved NTNU og holder til i Oslo. Han har arbeidet på Coperiosenteret både på poliklinikken og med rehabiliteringsgrupper. Reza har tidligere erfaring også fra Modum både individuelt og med grupper, men arbeider nå på ISTDP Klinikken i Drammen. Han har erfaring som terapeut, foreleser og gruppeveileder, og er svært engasjert i grupper og gruppeterapi. Han er også dypt inne i emosjonsfokusert terapi, affektfobibehandling og intensiv korttidsdynamisk psykoterapi (ISTDP). Han har erfaring med somatisering og fysisk manifestasjon av psykiske plager, angst, depresjon, suicidalitet, irritabel tykktarm (IBS), kronisk utmattelsessyndrom (CSF/ME) og traumer mm. Han har i tillegg til dette to års erfaring som fasilitator og veileder i emnet Eksperter i team ved NTNU. I tillegg har han lang erfaring fra egenutviklingsgrupper.

 

Sverre Wattum (Konsulent)

sverre@viaconsensus.noSverre Wattum

Sverre Wattum er utdannet ved sivilingeniørstudiet marin teknikk ved NTNU og har tre års erfaring som befal i Forsvaret samt fire års erfaring som fasilitator i emnet Eksperter i team ved NTNU. Sverre har også vært med og undervist om gruppedynamikk og innovasjonsteam ved NTNU i fire år. Han har også ledet en rekke kurs og seminarer både i akademia og næringslivet. Sverre har teoretisk bakgrunn i organisasjon- og endringsledelse, gruppedynamikk og lagutvikling, personalpsykologi, organisasjonspsykologi, innovasjon og arbeider som konsulent. Sverre er også medforfatter i boken Innovasjon i praksis – veien til den andre siden. Hans interesser er innovasjon, team, samspillsdynamikk, ledelse, psykologi og teknologi.

 

Sana Riahi (Konsulent)

sana@viaconsensus.noSana Riahi

Sana Riahi er utdannet ved sivilingeniørstudiet industriell økonomi og teknologiledelse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Sana har fem års erfaring som fasilitator og veileder i emnet Eksperter i team på NTNU, og ett år som prosjektleder i Rektors stab for nyskaping og eksterne relasjoner på universitetet. Sana har teoretisk bakgrunn i strategisk ledelse, organisasjon- og endringsledelse, personalledelse, gruppedymanikk og lagutvikling. Han arbeider nå som konsulent. Hans interesser er forretningsledelse, personalledelse, gruppe- og sosialpsykologi, teknologi og endringsledelse.