Psykologbistand

Psykologbistand

Vi kan tilby en rekke typer psykologtjenester, med blant annet kognitiv terapi, kognitivatferdsterapi (CBT) metakognitiv terapi, intensiv dynamisk kortidsterapi terapi (ISTDP), emosjonsforkusert terapi, Terapi for affektfobi, eksistensiell psykoterapi og gruppeterapi. Vi skreddersyr og tillpasser hvert behandlingsforløp for hver enkelt klient basert på kunnskap og personligheten til hver enkelt.

 

Psykoterapi – velg å vokseBH3A9731

Terapi handler om å ta et nærmere blikk på deg selv. Et blikk som gjør at man får muligheter til å velge en ny sti eller fortsette den gamle stien man har fulgt til nå i livet. Som klient har du alltid et valg, og det er du som klient som er sjefen, terapeuten hjelper bare til på veien. Terpi handler om respekt, ingen terapi eller del av den kan foregår uten klientens samtykke. Blant annet vil du utvikle evnen til å observere deg selv, og andre ut ifra egne følelser. Vi vil jobbe sammen om å få bort symptomer og plager, men terapien behøver ikke stanse så fort symptomene er borte. Hvis du ønsker det kan vi fortsette slik at vi avslutter med en positiv spiral av vekst som også etter endt behandling.

 

Vi behandler mange ulike typer problematikk, under står det listet opp noen av de mest vanlige:

  • Angst - generell angst, dødsangst, sosial angst, panikkangst, prestasjonsangst
  • Depresjon - gledesløshet, håpløshet, giddeløshet, tomhet, nummenhet osv.
  • Relasjonsvansker – vansker med nære relasjoner og parforhold, nærhet, sjalusi o.l.
  • Samlivsbrudd og tap – Skilsmisse, bearbeide dødsfall eller andre tap samt patologisk sorgproblematikk.
  • Personlighetsproblematikk - overdreven introversjon eller ekstroversjon, vansker med følelser, eller vansker med bissarre tanker og impulser.
  • Lav selvfølelse og dårlig selvtillit – vansker med å stå opp for seg selv og sette grenser

 

Hva går terapien ut på?

En analogi som kan tydeliggjøre hva vi gjør er: Vi hjelper mennesker med å finne og bruke sitt indre kompass. Kompasset vårt fungerer som en veiviser mot hva vi ønsker, har lyst til, eller hva som gir mening. For mange mennesker er dette kompasset utydelig eller uklart eller vanskelig å lese av. Så hva er nå egentlig dette kompasset lurer du kanskje på? Hva er det som motiverer oss, gir energi og mening i hverdagen? Jo, det er kompassflattfølelsene våre.

Er det vanskelig å si ifra når du er uenig, eller si nei når du ikke vil? Kanskje du blir så sint at du gråter? Da kan sinne være en følelse som er vanskelig å stå i. Eller kanskje du blir såret av din partner, venn eller ektefelle, men istedet for å vise deg sårbar og si hvor vondt det er når noen nær deg behandler deg slik, kan detS4D82dY være lettere å angripe tilbake; komme med stikk; bli utagerende sint eller bare stikke av? Det er i slike tilfeller en mismatch mellom hva du har i deg og hva du kunne vist, du følger ikke kompasset ditt. Angst og ubehag i kroppen styrer deg bort fra den faktiske kompassnålen og mot en annen følelse som er lettere å vise, man viser bare en fasade. Kanskje du ikke engang vet du blir såret, men hopper rett over på sinne?

Det er er av grunnene beskrevet ovenfor essensielt å kunne identifisere følelsene våre: “hva kjenner jeg på nå?” Deretter klare å stå i disse følelsene, “hvordan er det for meg å kjenne på denne følelsen nå?”. Og til slutt være i stand til å utrykke følelsene, “Hva får jeg lyst til å gjøre nå?”. For veldig mange er disse stegene vanskelige og også noe vi derfor jobber med i behandlingen. Oppsummering; Vi plukker sammen bort unngåelsesstrategier, og hjelper deg lese av kompassnåla, slik at du kan gå den veien du selv ønsker i livet.

 

TerapiformerBH3A9748

Vi tilbyr blant annet intensiv dynamisk kortidsterapi (ISTDP-Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) og psykodynamisk terapi.

ISTDP ble først utviklet av Habib Davanloo og handler om å hjelpe mennesker med å takle indre motstand mot å oppleve ekte følelser. ISTDP regnes som en svært effektiv (Les mer om dens effektivitet her) og tidsbesparende terapi. Samtidig er ISTDP intensiv og veldig direkte i formen form, noe som gjør at resultater kommer raskt.

Psykodynamisk terapi har sine røtter nær psykoanalytisk terapi men er ikke like fleksibel når det kommer til frekvens og regelmessighet på avtaler. Terapien dreier seg rundt samtale mellom terapeut og pasient en eller flere ganger i uken. Innholdet består i grove trekk av å oppdage, forstå og bearbeide følelser, fantasier og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner i livet. Dette gjøres samtidig som man gjøres bevisst om hvordan man unngår eller beskytter seg mot skremmende, smertefulle og forstyrrende tanker, følelser. Disse mekanismene som hjelper til å unngå har på et tidspunkt vært nødvendige eller i det minste hensiktsmessige, men ofte mer i veien og til hindrer for å leve et godt liv.

Kognitiv Terapi (KT/CT) eller Kognitive atferdsterapi (KBT/CBT) ble utviklet av Aaron T. Beck regnes som en psykoedukativ behandling på den måten at pasienten kan selv bli sin egen terapeut. Pasientene lærer spesifikke ferdigheter de kan nyttegjøre seg resten av livet. Disse ferdighetene handler blant annet om å identifisere forvridde tanker, endre holdninger og endre atferd.

Når, hvor, hvor ofte og hvor lenge?

Når: Vi har et vidt spekter av tider du kan BH3A9782komme til samtale, inkludert ettermiddag og kveld og helgedager. Fordi sesjonene vanligvis varer 45 min er det mulig å plassere timene inn slik at det passer i timeplanen din. NB: Vi fakturerer timer som ikke blir avbestilt innen 48 timer før timens start.

Hvor: Det optimale er at vi møtes på kontoret, men hvis det ikke lar seg gjøre er skype eller telefon også muligheter.

Hvor Ofte: Frekvensen på timene dine har å gjøre med det aktuelle behovet ditt. Noen klienter foretrekker å treffes oftere i begynnende fase når problemet skal nøstes opp, og sjeldnere etterhvert. Med ISTDP er det ofte ikke bruk for mer enn 3 til 10 sesjoner, og helst ukentlig, ikke sjeldnere enn annenhver uke.

Hvor lenge: En normal samtale varer i 45 minutter, men det er mange som foretrekker dobbeltimer fordi man simpelthen får gjort mer arbeid på den tiden.

Hva behandler vi?

Hva: Det finnes en hel rekke type vansker og problematikk vi kan hjelpe til med. Noen av de vanligste typene er angst, depresjon, relasjonsvansker, personlighetsproblematikk, sorgarbeid, traumer (både enkeltstående og serier av traumer), stress og stressmestring, vansker med følelser, lav selvfølelse, identitetsproblemer og grensesetting. Vi ønsker ikke sette grenser for hva du mener er ditt emosjonelle problem, ingen problemer er for små.

Eksklusjon:  De vi ikke behandler er: psykoeslidelser, Bipolar lidelse type I, dissosiativ identitetsforstyrrelse, avhengighet på et nivå hvor det er behov for avrusning, psykiatriske lidelser som er sekundære til kjente medisinske lidelser, mentalt retardasjon, de som ikke er flytende i norsk eller unntaksvis engelsk, akutt suicidale, de med utageringshistorier eller har store vansker med impulskontroll.

Har du lyst til å lære mer om hva som skjer i terapi, send oss en e-post til kontakt@viaconsensus.no eller ring oss på tlf nr. 456 66 740 for å sette opp en avtale.