Via Consensus

Hva er Via Consensus?

Via er latin og betyr vei, Consensus betyr samarbeid, ingen rammefelles enighet. Disse ordene er bestanddelene i hva terapi går ut på. Vi samarbeider for å finne ut hva problemet er, vi kommer til en enighet om hva målet er og går deretter veien til målet sammen.

Hvem er vi?

Via Consensus ble etablert høsten 2011 av André Jerkås, Sverre Wattum og Reza Zarabi. De møttes som kolleger i Eksperter i team på NTNU, hvilket er et yrkesforberedende emne der masterstudenter lærer om samarbeid gjennom å anvende sin fagkunnskap i tverrfaglig prosjektarbeid. Dette emnet ble i 2001 opprettet etter ønske fra næringslivet og har utviklet seg enormt siden 329667_503484793010396_650266926_oden tid. Emnet har blitt mer og mer populært og ekspandert kraftig, og nå ønsker også universiteter i andre land å bruke denne modellen. Det er tydelig at samspillkompetanse er i sterk vekst og viktig for næringslivet.

Les mer om hver av våre psykologer og konsulenter her.

viapuzzleMål

Hovedmålene til Via Consensus er å hjelpe mennesker bli kvitt sine blokkeringer og nå sitt potensiale både på jobb og ellers i livet. Til syvende og sist handlet målet vårt om å skape vekst og kunnskap hos så mange så mulig slik at disse igjen kan hjelpe andre å vokse. Vi ønsker å skape positive ringvirkninger.

Hvor finner du oss?

Vi har holder til i Råde og Trondheim og tilbyr terapi, veiledning, kurs, seminar, workshop, fasilitering og foredrag over hele landet. I skrivende stund tilbyr vi kun terapi i Råde. Ønsker du kontakte oss, kan du gjøre dette her.